Pastevečtí psi

V této sekci najdete praktické informace a rady spojené s chovem a výcvikem pasteveckých psů. Dále informace o preventivní ochraně stád pomocí pasteveckých psů. Rádi bychom zde také co nejvíce šířili informace a agendu spojenou s možným čerpáním dotací spojených s pořízením pasteveckého psa.


Užitečné odkazy:


Zajímavé články:

https://www.psiskolafalco.cz - Článek: "Pane, i když mi dáš milion, nedám ti toho psa. Nedám..."


Brožury ke stažení:

Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele ovcí a koz

Autor: Robin Rigg

Rok vydání: 2013

Vydavatel: Hnutí DUHA Olomouc

Popis:

Publikace je úvodem do výcviku hlídacích psů a práce s nimi. Poskytuje návod, jak využívat pastevecké psy k ochraně hospodářských zvířat před šelmami, popisuje vhodná plemena a nabízí rady ohledně výběru a výcviku psa. Je určena především majitelům hospodářských zvířat a ovčákům, ale také chovatelům psů, správcům chráněných území, studentům i široké veřejnosti. Součástí textu jsou také případové studie z Karpat a Alp, tipy, jak řešit často se vyskytující problémy, a seznam literatury, především té, která je zdarma k dispozici na internetu. Příručka se zmiňuje také o dalších preventivních opatřeních, které mohou být vhodné v místech s nižší hustotou velkých šelem. Na závěr je shrnuta také současná právní úprava zákona č. 115/2000 Sb. o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů.

Jak pastevečtí psi chrání stáda

Autor: Linda Blättler, Slavomír Finďo

Rok vydání: 2018

Vydavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Popis:

Tato příručka je určena primárně pro chovatele hospodářských zvířat (zejména ovcí) a komplexně představuje základy problematiky ochrany stád prostřednictvím pasteveckých psů.

V publikaci je největší prostor věnován samotnému chovu pasteveckých psů: jejich výchově, správné socializaci a s nimi spojeným specifickým požadavkům na přístup chovatele. Také jsou zde představeny problémy, které mohou při výchově pasteveckých psů nastat a nadnesena jejich možná řešení.


Informace k možnosti získání dotace na pasteveckého psa

30.8.2019

Aktuálně je možné žádat o podporu do dvou typů výzev (více informací viz Pdf soubor ke stažení), kdy minimální částka celkových způsobilých výdajů musí činit 100 000 Kč bez DPH. Podpora je směřována jak na stavbu nebo "zlepšení" ohrady, tak na koupi pasteveckého psa (buďto vychovaného dospělého nebo štěně a jeho výchovu/socializaci) včetně dopravy, jelikož je stále ještě problém sehnat psa z dobrého pracovního chovu v ČR. S ohledem na níže uvedené informace musí být ale doprava prokázána rovněž fakturou. Základní informace k ochraně stáda jsou uvedeny na stránkách www.navratvlku.cz, včetně publikace věnující se výchově psů a vhodných plemen (publikace viz výše). Projektová dokumentace nemusí být nijak dlouhá, musí ale obsahovat nejdůležitější informace popisující aktuální stav a jeho řešení včetně výkresů s mapovými podklady a podrobného rozpočtu.

Aktuální výše podpory je u obou výzev 100 %.